2017

11 april 2017: VAAN Onder Professoren

11 mei 2017: VAAN Onder Professoren

5 oktober 2017: VAAN Onder Professoren

 


Onder Professoren 2017

Ook in 2017 wordt weer de cursus Onder Professoren georganiseerd. En ook jaar weer drie maal, te weten op 11 april, 11 mei en 5 oktober 2017. Onder Professoren vindt plaats in Grand Hotel Karel V te Utrecht. 

 

Programma Onder Professoren 5 oktober 2017


Programma

vanaf 08.30 uur Ontvangst met koffie/thee, registratie en uitreiking cursusmateriaal
 
09.30 - 10.45 uur Eerste ronde parallelsessies Onder Professoren
 
11.00 - 12.15 uur Tweede ronde parallelsessies
 
12.15 - 13.15 uur Lunchbuffet
 
13.15 - 14.30  uur Derde ronde parallelsessies
 
14.45 - 16.00 uur Vierde ronde parallelsessies
 

16.00 - 16.15

uur

Theepauze + snack

16.15 - 17.30 uur Vijfde ronde parallelsessies
 
17.30 uur Borrel gecombineerd met dinerbuffet
 


Inhoud Onder Professoren

Prof.mr. N.M. (Nicolette) van Gestel

Sociaal zekerheidsrecht

Prof.mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

BPR toegespitst op arbeidsrechtelijke procedures

Prof.mr. S.S.M. (Saskia) Peters

Bijzondere bedingen

Prof.mr. L.G. (Leonard) Verburg

WNT, Wft, Toezicht regelgeving in het arbeidsrecht

Prof.mr. E. (Evert) Verhulp

Actualiteiten WWZ

 

Procedure Aanmelden

1. U kunt zich uitsluitend aanmelden door middel van het --aanmeldingsformulier-- waarop de bij ons bekende gegevens reeds zijn ingevuld. Vergeet niet op "verzend" te klikken. Toelating geschiedt op volgorde van ontvangst van uw aanmeldingsformulier in het online inschrijfsysteem. Aanmeldingen per telefoon, e-mail of post kunnen NIET in behandeling worden genomen. Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor VAAN leden.
2. Indien de cursusdata zijn overtekend kunt u op volgorde van ontvangst van uw aanmelding op een wachtlijst worden geplaatst. Wanneer een plaats openvalt zullen de leden op de wachtlijst worden benaderd.
3. Direct na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname. De factuur ten bedrage van € 200,00 excl. BTW ontvangt u kort daarna. Pas na betaling bent u verzekerd van deelname. Indien de cursus is overtekend ontvangt u daarvan ook direct bericht.


Procedure Annuleren (nieuw)

1. Het is bij verhindering niet mogelijk u te laten doorschuiven naar een volgende cursus. Wanneer u zich afmeldt voor de door u gekozen bijeenkomst kunt u desgewenst op de wachtlijst voor een volgende VAAN Onder Professoren worden geplaatst. LET OP: Bij annulering is het niet mogelijk u te laten vervangen door een kantoorgenoot. Bij annulering zullen eerst VAAN-leden van de wachtlijst worden toegelaten.
2. Indien u kunt deelnemen aan een volgende VAAN Onder Professoren, ontvangt u bericht van het secretariaat.
3. Voor deelname aan een andere VAAN Onder Professoren worden extra kosten in rekening gebracht zijnde € 100,00 exclusief BTW.
4. Annulering Onder Professoren 5 oktober 2017: Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 21 september a.s. aan het VAAN secretariaat door te geven. Indien wij niet van u vernemen gaan wij ervan uit dat u deelneemt. Kosteloze annulering is mogelijk tot 21 september a.s.

PO-punten

ORDE_PO_6.jpg

Door deelname aan het volledige programma van Onder Professoren kunt u 6 PO punten behalen.

 


Onder Professoren 2016

Hieronder kunt u de inhoud van Onder Professoren 2016 vinden. De titels van de inleidingen linken door naar de presentaties.

Inhoud Onder Professoren
Prof.dr. P.T. (Paul) de Beer                De toekomst(ige rol) van de vakbonden
Prof.mr. R.M. (Ronald) Beltzer           Overgang van onderneming
Prof.mr.drs. M. (Mark) Heemskerk     Actualiteiten pensioenrecht
Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling   De ZZP’er: van PostNL via WAS naar DBA
Prof.mr. E. (Evert) Verhulp                 Actualiteiten WWZ