Hier vindt u de statuten van VAAN

Statuten 2012

En hier vindt u de statuten zoals die gelden met ingang van 1 januari 2018

Statuten 2017