Sinds 2008 biedt VAAN haar leden het onderwijsprogramma Onder Professoren aan. Dit programma is van hoog niveau en wijkt – ook qua inschrijfkosten: deze zijn laag (€ 200,-, excl. btw, inclusief lunch, borrel en diner) – af van de gebruikelijke programma’s. Het eendaagse cursusprogramma wordt uitsluitend door hoogleraren verzorgd. De afgelopen jaren zijn bijdragen geleverd door de hoogleraren Bakker, Barendrecht, Barentsen, Barnard (UK), Beltzer, Boot, Bouwens, Bulten, Castermans, Dorssemont (Belgie), Duk, Even, van Gestel, Grapperhaus, Heemskerk, Heerma van Voss, van der Heijden, van Hoek, Houweling, Houwerzijl, Kavelaars, Laagland, Loonstra, Lutjens, Van Mierlo, Peters, Roozendaal, Sagel, Van Slooten, Spier, Sprengers, Timmerman, Verburg, Verhulp, Vonk, Willems, Wilthagen en Zondag.

 


Onder Professoren 2019

VAAN Onder Professoren is in 2019 georganiseerd op 4 april, 21 mei en 3 oktober.

Inhoud Onder Professoren 21 mei 2019

Prof. mr. B. Barentsen     Wet normalisering Ambtenarenrecht
Prof. dr. P. Kavelaars       Fiscale problematiek
Prof. mr. F.G. Laagland    Platformarbeid
Prof. mr. dr. S. Sagel       (Eenzijdige) wijziging
Prof. mr. E. Verhulp          Actualiteiten

 

 


Onder Professoren 2018

Hieronder kunt u de inhoud van Onder Professoren 2018 vinden. De titels van de inleidingen linken door naar de presentaties.

Inhoud Onder Professoren

Prof.dr. A.B. (Arnold) Bakker                      Aspecten van arbeids- en organisatiepsychologie
Prof.mr.dr. J.H. (Zef) Even                          Beëindiging arbeidsovereenkomst op de h-grond
Prof.mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss   De zieke werknemer
Prof.mr. J. (Jaap) van Slooten                    Platformisering en flexibilisering van de arbeid
Prof.mr. E. (Evert) Verhulp                          Actualiteiten

 


Onder Professoren 2017

Hieronder kunt u de inhoud van Onder Professoren 2017 vinden. De titels van de inleidingen linken door naar de presentaties.

Inhoud Onder Professoren

Prof.mr. N.M. (Nicolette) van Gestel        Sociaal zekerheidsrecht 
Prof.mr. S.S.M. (Saskia) Peters /                
Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling         Bijzondere bedingen 
Prof.mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo              BPR toegespitst op arbeidsrechtelijke procedures 
Prof.mr. L.G. (Leonard) Verburg               Normering van beloning – over de WNT en de Wbo 
Prof.mr. E. (Evert) Verhulp                        Actualiteiten WWZ

 


Onder Professoren 2016

Inhoud Onder Professoren

Prof.dr. P.T. (Paul) de Beer                De toekomst(ige rol) van de vakbonden
Prof.mr. R.M. (Ronald) Beltzer           Overgang van onderneming
Prof.mr.drs. M. (Mark) Heemskerk     Actualiteiten pensioenrecht
Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling   De ZZP’er: van PostNL via WAS naar DBA
Prof.mr. E. (Evert) Verhulp                 Actualiteiten WWZ

 


Onder Professoren 2015

Literatuuroverzicht

Prof.mr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens: Procesrecht in de WWZ nieuw ontslagprocesrecht

Presentatie Bouwens

Prof.mr. C.D.J. (Claartje) Bulten : Aansprakelijkheid van bestuurders 

Presentatie Bulten

Prof.mr. W.L. (Willemijn) Roozendaal : Aansluiting arbeidsrecht op ZW/WW/WIA

Presentatie Roozendaal

Prof.mr. E. (Evert) Verhulp : WWZ etc.

Presentatie Verhulp

Casus Verhulp

Normantwoorden

Prof.dr.mr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen : Arbeidsmarkt in beweging; gevolgen voor de praktijk?

Presentatie Wilthagen

 

 

 


Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten over door VAAN georganiseerde opleidingen kent VAAN verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinator:
2.      op het evaluatieformulier;

3.      schriftelijk of per e-mail via het VAAN secretariaat.

VAAN nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen VAAN kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het VAAN Opleidingsbureau contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VAAN bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht en daarna op zo kort mogelijke termijn een reactie van het bestuur.