Hier vindt u de statuten zoals die gelden met ingang van 1 januari 2018

Statuten 2018