05 dec 2013

Actualisering STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

STECR (Stichting Expertise Centrum Reintegratie) heeft verschillende werkwijzers (best-practices) ontwikkeld op het gebied van reintegratie van zieke werknemers. De Werkwijzer Arbeidsconflicten die U ongetwijfeld kent, heeft inmiddels al een vijfde versie (2010) beleefd. Uit de praktijk komen verschillende berichten dat deze versie nog niet op alle fronten goed werkt of goed wordt uitgevoerd.

Daarom is STECR in het voorjaar van 2013 gestart met een kenniskring voor het actualiseren van de Werkwijzer 'Arbeidsconflicten'. Daartoe heeft ze via de STECR LinkedIn groep gevraagd naar ervaringen in de praktijk en een uitnodiging gedaan voor het inbrengen van suggesties voor verbeteringen. 

De kenniskring wil met deze methode een bredere groep van professionals betrekken bij de ontwikkeling van de beoogde nieuwe Werkwijzer. Daarbij wil de kennisgroep zich ook expliciet richten op de rechtspraktijk en in het bijzonder de advocatuur, vanuit welke kring regelmatig kritiek wordt vernomen in het bijzonder met betrekking tot  Arbodiensten en meer in het bijzonder bedrijfsartsen.

Met dit bericht willen wij u ook graag attent maken dat dit speelt.

De kenniskring nodigt u met klem uit uw ervaringen (natuurlijk ook positieve) te delen.

Uw reactie kunt u doorgeven aan mr. D.J. Buijs die nauw betrokken is bij dit onderwerp. Zijn e-mailadres is info@stecr.nl

De kenniskring wil de verkregen informatie graag meenemen bij de totstandkoming van een nieuwe versie (6) van de Werkwijzer 'Arbeidsconflicten'.