09 apr 2014

Artikel en interview in de Staatscourant

Op 1 april jl. zijn in de Staatscourant het artikel Arbeidsrechtadvocaten bepleiten reparatie Wet werk en zekerheid en interview "Wij zetten vraagtekens bij juridische kwaliteit Wwz" gepubliceerd.

Op dezelfde datum heeft de Commissie voor SZW van de Eerste Kamer - zie link- besloten "de vragen van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (griffienummer 154706.03) namens de commissie te stellen en daarnaast (eventuele) aanvullende vragen voor het voorlopig verslag per fractie aan te leveren".