08 sep 2014

Bijzondere ALV op 7 oktober 2014

Op 7 oktober a.s. zal een bijzondere ALV plaatsvinden van 09.00 - 09.25 uur in de Unico van Wassenaerzaal van Grand Hotel Karel V te Utrecht.

De agenda luidt als volgt:

1.         Opening

2.         Mededelingen voorzitter

3.         Bestuurssamenstelling / -wisseling

4.         W.v.t.t.k.

5.         Sluiting

Aansluitend start om 09.30 uur stipt Onder Professoren. NB. U kunt alleen deelnemen aan Onder Professoren indien u tijdig heeft ingeschreven en betaald.