18 mei 2012

Concept Lenteakkoord en Lustrumcongres "ARBEIDSRECHT(ADVOCAAT) UNDER CONSTRUCTION"

Op 16 mei jl. publiceerde De Telegraaf een aantal – ook door andere kranten vervolgens overgenomen – samenvattingen van het uitgelekte concept Lenteakkoord. De vijf bij het Lenteakkoord betrokken politieke partijen hebben de inhoud van de samenvattingen niet weersproken, zodat van de juistheid ervan mag worden uitgegaan.  De tekst van het concept Lenteakkoord is (mij) niet bekend.

Hier treft u links aan naar twee door De Telegraaf gepubliceerde samenvattingen. Één draagt de kop “Sociale zekerheid” en de ander “Belastingen”.

In eerstgenoemde samenvatting dient “huurprocedure” achter de zesde bullit vanzelfsprekend als “hoorprocedure” te worden gelezen. De achter deze bullit staande tekst doet vermoeden dat het initiatief wetsvoorstel van D66 kamerlid Koser Kaya tot wijziging van – samengevat – het ontslagrecht (wetsvoorstel 33 075) door het concept Lenteakkoord grotendeels wordt omarmd. Dat wetsvoorstel bevat overigens geen bepalingen met betrekking tot maximering van de ontslagvergoeding. Het concept Lenteakkoord doet dat blijkens de tekst achter de zevende en achtste bullit wél.

Voorts verwijs ik u naar de samenvatting “Belastingen”, waaruit onder andere blijkt dat “Vertrekbonussen van 531.000 euro of meer worden belast tegen 75 procent”.

Tenslotte zij opgemerkt, dat de niet bijgesloten samenvatting met de kop “Intensiveringen” vermeldt: “Het plan om de griffierechten te verhogen gaat van tafel”.

Uiteraard zal het (concept) Lenteakkoord nog veel arbeidsrechtelijke stof doen opwaaien. Kantonrechter De Laat reageerde er gisteren al in de digitale FD op.

Aan die “arbeidsrechtelijke stof” zal ook tijdens ons Lustrumcongres over "ARBEIDSRECHT(ADVOCAAT) UNDER CONSTRUCTION" op donderdag 13 december a.s. in Utrecht  alle aandacht worden besteed. Reserveert u deze dag en avond alvast? Over (de inhoud van) dit congres wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. Het belooft een niet te missen evenement te worden!

Ik wens u plezierige Lentedagen toe.

Met vriendelijke groet,

Max Keulaerds, Voorzitter