25 mei 2012

Lenteakkoord

In aansluiting op het Nieuwsbericht van 18 mei jl. treft u hierbij een link naar de definitieve versie van het vanmiddag gepubliceerde Lenteakkoord aan, klik hier.

Kortheidshalve verwijzen wij u onder andere naar de paragraaf “Hervorming WW/ontslag” op pagina 5 en 6. Het akkoord bevat onder andere de navolgende passage:

“De voorstellen in het Lenteakkoord adresseren deze problemen. De plannen bevatten drie hoofdelementen:

1.       Ten eerste gaan werkgevers betalen voor de eerste 6 maanden WW.

2.       Ten tweede komt er één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen.

3.       En tot slot komt er een individueel recht op scholing bij ontslag, gefinancierd uit de ontslagvergoedingen.”

Op een gepast moment zal VAAN op het Lenteakkoord reageren, nadat de (eerste) hype voorbij is.

Ik wens u een plezierige voortzetting van de Lentedagen toe.

Met vriendelijke groet,

Max Keulaerds, voorzitter