22 dec 2021

Max Keulaerds benoemd tot erelid van VAAN!

Het VAAN bestuur heeft Max Keulaerds benoemd tot erelid. Hij is daarmee het eerste en (vooralsnog) enige erelid van VAAN.

Max is jarenlang voorzitter van VAAN geweest en heeft de vereniging vorm gegeven en op de kaart gezet. Hij heeft bij de totstandkoming van de WWZ belangrijke voortrekkersrol gespeeld. Tijdens een speciale bijeenkomst op 10 november jl. na afloop van “De Arbeidsrechtadvocaat: een octopus”, heeft Charlotte Dingemans in aanwezigheid van (oud)bestuursleden Max verrast met zijn benoeming. Wij feliciteren Max van harte met deze benoeming, die recht doet aan wat Max in de afgelopen decennia voor VAAN heeft gedaan en heeft betekend.