01 okt 2013

Onder Professoren op 3 oktober 2013

Beste VAAN-leden,

Voor de goede orde maken wij u er - wellicht ten overvloede - op attent dat indien u geen bevestiging van deelname, een factuur en onlangs nogmaals een bevestiging en literatuuroverzicht heeft ontvangen u NIET bent ingedeeld voor Onder Professoren op 3 oktober a.s. en derhalve ook NIET kunt deelnemen.

Leden die dit voorjaar op de wachtlijst zijn geplaatst en dit jaar niet hebben kunnen deelnemen krijgen voorrang bij inschrijving voor Onder Professoren voorjaar 2014.

Wel zijn er nog enkele plaatsen vrij in de VAAN Werkgroep Mediation cursus op dinsdag 29 oktober a.s. Nadere informatie over het programma vindt u elders op de website onder Werkgroep Mediation. Voor inschrijving klik hier.