22 okt 2021

Opleiding VAAN Intervisiegespreksleider 2021/2022

 

VAAN organiseert dit jaar weer de opleiding tot VAAN Intervisiegespreksleider 2021/2022. Wij nodigen u als VAAN lid graag uit om deel te nemen aan deze opleiding.

Deze opleiding tot intervisiegespreksleider wordt georganiseerd in samenwerking met Dialogue. Dialogue begeleidt organisaties in het juridisch werkveld door advies, training en coaching op het gebied van vaardigheden, management en leiderschap. De opleiding zal worden gehouden door middel van verschillende groepen met een optionele terugkomdag.

Programma
Intervisie is een gestructureerd overleg van een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals met als doel het op peil houden van de deskundigheid of verbeteren van het functioneren van de beroepsbeoefenaar. Tijdens dit overleg, dat regelmatig plaatsvindt, staan vragen over het eigen functioneren centraal.

Op de eerste dag (twee dagdelen) krijgen de deelnemers een aantal intervisiemethoden uitgelegd. De deelnemers leren structuur aan te brengen en te bewaken, bekwamen zich in de belangrijkste vaardigheden door het stellen van vragen, het geven van constructieve feedback en de overige benodigde gesprekstechnieken die helpen bij het leiden van intervisiebijeenkomsten. Daarnaast worden de deelnemers in staat gesteld om zo veel mogelijk te oefenen als gespreksleider aan de hand van casus uit de praktijk.

De onderwerpen die in deze dag aan de orde komen:

  • Uitleg intervisie
  • Rol van de intervisiebegeleider
  • Keuze van intervisiemethode
  • Randvoorwaarden voor intervisie: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, respect
  • Toepassen van gesprekstechnieken
  • Constructieve feedback geven en ontvangen
  • Intervisiebijeenkomsten leiden
  • Best practices

Tussen de eerste en tweede trainingsdag begeleiden de deelnemers in de praktijk een intervisie. Tijdens de tweede trainingsdag (één dagdeel) worden ervaringen uitgewisseld over de intervisie die geleid is en oefenen de deelnemers met verschillende intervisiemethoden. Van de medecursisten en trainer ontvangen de deelnemers concrete feedback en tips.

Na het volgen van de training beheersen de deelnemers de gestructureerde methoden van intervisie en hebben zij meermalen met praktijkgerichte casuïstiek geoefend. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die door de NOvA gesteld worden aan een advocaatgespreksleider in de Verordening op de Advocatuur en aan de eisen binnen de Kwaliteitstoetsing.

De plaats waar de opleiding plaatsvindt, wordt nader bepaald aan de hand van het aantal deelnemers en hun woon-/werklocatie.

Cursusdata

Er worden 4 groepen van 1,5 dag (twee trainingsdagen) georganiseerd met aansluitend een optionele terugkomdag (dagdeel). De groepen zijn ingepland op de onderstaande data:

Groep 1:
18 november 2021, 09.30 – 17.00 uur én 12 januari 2022, 09.00 – 12.30 uur

Groep 2:
25 november 2021, 09.30 – 17.00 uur én 17 januari 2022, 09.00 – 12.30 uur

Groep 3:
21 december 2021, 09.30 – 17.00 uur én 11 januari 2022, 13.30 – 17.00 uur

Groep 4:
31 januari 2022,  09.30 – 17.00 uur én 18 februari 2022, 13.30 – 17.00 uur


Optionele terugkomdag
Op basis van haar ervaringen heeft Dialogue de duur van deze opleiding bewust op twee dagen (4 dagdelen) gezet in plaats van de door de NOva vereiste 1,5 dag. Het is ook onze ervaring dat de voormalige VAAN-deelnemers aan de training extra praktijkervaring wilden opdoen en dit als meerwaarde ervaren hebben. 
Wij hebben daarom na 2 maanden een extra 4e dagdeel ingepland waarvoor u zich kunt aanmelden. Tijdens dit dagdeel gaat u reflecteren met uw VAAN-collega’s én extra oefenen met de ervaringen die u heeft opgedaan in het begeleiden van intervisies.

De optionele terugkomdagen zijn ingepland op:
Terugkomdag 
groep 1: 16 maart 2022, 13.30 – 17.00 uur
Terugkomdag groep 2: 22 maart 2022, 13.30 – 17.00 uur 
Terugkomdag groep 3: 8 maart 2022, 09.00 – 12.30 uur
Terugkomdag groep 4: 11 april 2022, 09.00 – 12.30 uur

Inschrijven
Deze week heeft u een persoonlijke mail van ons ontvangen met een inschrijflink. 

PO-punten 
Door deelname aan de opleiding kunt u 9 PO-punten behalen. Neemt u tevens deel aan de optionele terugkomdag dan betreft dit 12 PO-punten.