02 nov 2012

Persbericht van de Kring van Kantonrechters

Op 1 november 2012 gaf de Kring van Kantonrechters het navolgende persbericht uit, waarvoor wij uw aandacht vragen. 

"De Kring van Kantonrechters heeft in zijn vergadering van 1 november 2012 besloten  geen aanbevelingen vast te stellen voor vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag na afgifte van een ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf. Aanleiding tot dit besluit zijn de plannen van het beoogde nieuwe kabinet voor het ontslagrecht, die begin deze week werden gepubliceerd. De Kring vindt het onverstandig enkele dagen na deze publicatie met aanbevelingen op basis van de oude wetgeving te komen. Met vaststelling en publicatie van die aanbevelingen zou verwarring kunnen worden gewekt en zou het wetgevingsproces mogelijk kunnen worden verstoord.

De vergadering was zeer positief over een berekeningsmethode, ontwikkeld door het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Met deze methode, te vinden op www.hoelangwerkloos.nl, is het mogelijk een redelijke schatting te maken van de duur van de werkloosheid van een ontslagen werknemer en daarmee van de schade, die een werknemer lijdt als gevolg van zo’n ontslag.

Aanleiding voor de ontwikkeling en vaststelling van deze berekeningsmethode was een tweetal uitspraken van de Hoge Raad uit november 2009 en februari 2010. In die uitspraken heeft de Hoge Raad, kort gezegd, geoordeeld, dat de vergoeding na ontslag op basis van een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf een schadevergoeding is, die niet mag worden berekend door aan te haken bij de kantonrechtersformule.  Bovendien mag alleen een vergoeding worden toegekend, als de werkgever zich, kort gezegd, in de aanloop naar het ontslag niet als goed werkgever heeft gedragen."