12 apr 2013

Sociaal Akkoord

Sociale partners hebben gisteren een Sociaal Akkoord bereikt, dat door het kabinet wordt omarmd. Oppervlakkige kennisgeving van de berichtgeving doet vermoeden dat het de bedoeling is dat de Arbeidsmarktparagraaf van het Regeerakkoord Bruggen slaan met ingang van 1 januari 2016 middels wetgeving in werking treedt. Dit is echter geenszins het geval. Het Sociaal Akkoord wijkt immers wezenlijk af van de betref­fende paragraaf. Het op basis van deze paragraaf geschreven concept-wetsvoorstel kan dus de prullenbak in.

In het tabje Regeerakkoord kunt u ter nadere toelichting kennisnemen van de brief d.d. 11 april 2013 Resultaten sociaal overleg van de bewindslieden van SZW, het Overzicht van maatregelen en Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 van Stichting van de Arbeid.