22 nov 2013

Symposium Werk en Zekerheid

De beleidsmatige keuzes over het ontslagrecht zijn inmiddels, zoals bekend, in handen van de politiek. Begin deze maand heeft de Raad van State een, nog niet publiek bekend, advies uitgebracht over wetsvoorstel Werk en zekerheid. Naar wij hebben begrepen is het nog steeds de bedoeling dat het wetsvoorstel rond het einde van deze maand wordt gepubliceerd. In dat geval zal VAAN op dinsdagmiddag 21 januari 2014 of vrijdagmiddag 24 januari 2014 in de Rijtuigenloods te Amersfoort een symposium met topsprekers aan het wetsvoorstel wijden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u uiteraard informeren. Voor dit moment verzoeken wij u beide data zekerheidshalve alvast in uw agenda te reserveren.