03 dec 2014

VAAN Intervisie

Zoals u weet heeft de Orde aan VAAN het keurmerk Specialisatieverenigingen uitgereikt. Het keurmerk heeft o.a. ten doel de kwaliteit en specialisatie in de advocatuur te bevorderen. De Orde acht het van belang dat – naast juridische opleidingspunten – niet-juridische opleidingspunten worden behaald door deelname aan vormen van gestructureerde feedback, zoals intervisie. 

Ook VAAN onderkent het belang van deelname door haar leden aan intervisiebijeenkomsten en wil de deelname van haar leden aan intervisie stimuleren en faciliteren. 

Daartoe heeft het bestuur een VAAN intervisie regeling opgesteld, die u hieronder aantreft.

Zoals u in deze regeling kunt lezen, wil VAAN bevorderen dat haar leden jaarlijks één tot twee intervisiebijeenkomsten onder leiding van een door VAAN erkende gespreksleider bijwonen. Dat betekent onder andere dat er voldoende gekwalificeerde gespreksleiders moeten zijn. Om als advocaat erkend te worden als gespreksleider, dient een tweedaagse door de NOvA erkende training gespreksleider intervisie gevolgd te worden. 

Om haar leden te enthousiasmeren voor intervisie, wil het bestuur bevorderen dat leden de opleiding tot gespreksleider gaan volgen door middel van een bijdrage in de opleidingskosten.

Alvorens een beslissing te nemen over de hoogte van die bijdrage, wil het bestuur eerst inventariseren wie de opleiding zou willen volgen c.q. welke leden wellicht al een door de NOvA erkende training gespreksleider intervisie hebben gevolgd.

Daarom heeft het bestuur alle leden per mail uitgenodigd om via dit webformulier aan te geven of u geïnteresseerd bent in het volgen van de opleiding gespreksleider intervisie c.q. of u wellicht al een dergelijke cursus heeft afgerond, danwel of u reeds deelneemt aan een intervisiegroep.

Zodra de inventarisatie is opgemaakt, zal het bestuur een definitieve beslissing nemen over de door haar te leveren bijdrage in de opleidingskosten. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur VAAN

VAAN Intervisieregeling

VAAN Intervisie Overeenkomst

VAAN Intervisie Aanmeldingsformulier