19 dec 2013

VAAN Symposium: 33818 in de praktijk gebracht

Op dinsdagmiddag 21 januari a.s. zal in de Rijtuigenloods te Amersfoort hét VAAN Symposium over Wetsvoorstel 33818 plaatsvinden. klik hier voor het programma. Tijdens dit Symposium zullen, voorafgegaan door Ton Heerts en Bernard Wientjes, de vier hoogleraren Willem Bouwens, Guus Heerma van Voss, Leonard Verburg en Evert Verhulp spreken en het Wetsvoorstel juridisch voor u fileren, waarna leden van de VAAN Werkgroep Ontslagrecht en de deelnemers aan het VAAN Symposium erop kunnen reflecteren. Ook zullen vertegenwoordigers van onder andere de rechterlijke macht, UWV, Ministerie van SZW en de wetenschap aan het Symposium deelnemen.

De deelnemers ontvangen onder andere een doorlopende tekst van de beoogde nieuwe “BW Titel 10” en primeurs van uitgaven over het Wetsvoorstel van TAP en TRA. Voorts zal tijdens het VAAN Symposium de VAAN App worden gelanceerd, waarmee u de huidige vergoedingen en de toekomstige transitievergoedingen kunt berekenen.

Aangezien met het Wetsvoorstel wordt beoogd dé wijziging van het Nederlandse ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog en in elk geval sinds 1953 te introduceren en u het VAAN Symposium dus niet mag missen, is besloten dat u kosteloos kunt deelnemen onder het motto dat gratis geenszins altijd goedkoop is.

We hebben reeds een groot aantal (ruim 600) aanmeldingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Met deze link kunt u zich inschrijven. 

Namens het VAAN-bestuur wens ik u een vruchtbaar VAAN Symposium toe.

Met vriendelijke groet,

Max Keulaerds, 
voorzitter