13 jan 2014

Vergoeding kosten rechtsbijstand door werkgever

De afgelopen dagen is er in de pers aandacht geweest (“Arbeidsrechtadvocaten zouden op grote schaal de regels overtreden” e.d.) voor de beslissing van het Hof van Discipline d.d. 2 december 2013 met betrekking tot de advocaatdeclaraties in arbeidszaken. Uit de beslissing van het Hof valt af te leiden dat het Hof van oordeel is dat een advocaat van de werknemer aan zijn/haar cliënt een (op diens naam gestelde) declaratie kan sturen en dat de werkgever vervolgens het afgesproken bedrag daarvan aan de werknemer kan vergoeden. In de zaak die voorlag was echter de declaratie op naam gesteld en geadresseerd aan de werkgever. Het Hof oordeelt dat het hier om een gefingeerde constructie zou gaan op grond waarvan de werkgever ten onrechte de btw heeft verrekend althans dat kan hebben gedaan. Uit de hoek van de fiscaliteit verneemt VAAN verschillende berichten over de juistheid van deze beslissing en inmiddels wordt daarover nader overleg gevoerd. VAAN zal – als vanzelfsprekend – niet kunnen fungeren als adviseur van haar leden op dit punt maar acht het wel tot haar taak om ervoor te zorgen dat hierover zo spoedig als dat mogelijk is de benodigde duidelijkheid ontstaat. Zolang die duidelijkheid er niet is adviseert VAAN in lijn van de beslissing van het Hof te handelen door declaraties voor aan de werknemer verleende diensten op naam van de werknemer te stellen.  Wij houden u op de hoogte.

Bestuur VAAN