14 okt 2022

Verlenging Keurmerk Specialisatieverenigingen

Tot ons genoegen hebben we van de NOvA vernomen dat de algemene raad heeft besloten om de aan de VAAN verleende licentie voor gebruik van het Keurmerk Specialisatieverenigingen te verlengen met 2 jaar, te weten tot 27 september 2024. Aan dit Keurmerk zijn strenge eisen verbonden, waaraan de VAAN en haar leden voldoen.