10 sep 2013

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Op 1 september jl. twitterde minister Asscher: “wet Werk en Zekerheid is door ministerraad, nu naar Raad v State”. Blijkens het Nieuwsbericht van dezelfde datum van de Rijksoverheid verwacht hij dat het Wetsvoorstel binnen drie maanden naar de Tweede Kamer zal worden verzonden. Op dit moment ligt het Wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State en is het (nog) niet publiek.

Het Wetsvoorstel is gebaseerd op het Sociaal Akkoord – in het bijzonder op de u eerder toegezonden brief Resultaten sociaal overleg van 11 april 2013 van Asscher – en de inhoud ervan is dus in grote lijnen bekend.

Indien het Kabinet Rutte de komende tijd aan het werk blijft, heeft u min of meer de zekerheid dat VAAN aan een en ander een vervolg zal geven. Zo zal VAAN na publicatie van het Wetsvoorstel hieraan tijdens een symposium aandacht besteden. Op 9 september jl. werd meer licht op het Wetsvoorstel geworpen: tijdens een Hoorzitting van de Commissie SZW van de Tweede Kamer (Agenda) en middels het op dezelfde datum gepubliceerde Advies van 27 augustus 2013 van de Raad voor de rechtspraak..