29 nov 2013

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het is zover: het wetsvoorstel Werk en zekerheid is vanmiddag gepubliceerd.

 

Bijgaand treft u via links aan: wetsvoorstel 33818 met de Memorie van Toelichting, het advies d.d. 5 november 2013 van de Raad van State, het Nader rapport d.d. 28 november 2013 en een persbericht van vanmiddag van het Ministerie van SZW, alsmede de Uitvoeringstoets d.d. 15 augustus 2013 van UWV, de CPB Notitie d.d. 27 november 2013 en het advies d.d. 16 augustus 2013 van Actal.

 

VAAN zal op dinsdagmiddag 21 januari a.s. een VAAN Symposium met topsprekers aan het wetsvoorstel wijden. Wij zullen u daarover binnenkort nader informeren.