Charlotte Dingemans

Dit profiel is 4304 keer bekeken door gasten, 15 keer door leden.

Naam Charlotte Dingemans
Heer/Mevr. mevrouw
Titel Mr.
Voorletters C.E.
Adres Sarphatistraat 9
Postcode/Plaats 1017 WS, AMSTERDAM
Telefoonnr.
E-mailadres charlotte@dvdk.nl

Overige gegevens

Kantoor DingemansVanderKind Advocaten
Kantoor website www.dvdk.nl
Telefoonnr. kantoor 020-3446454
Faxnummer kantoor 020-3446455
Opleiding Grotius mei 01
Lokale Vereniging VAAA