Afbeelding VAAN animatiefilm

Over VAAN

VAAN, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, is dé specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten.

Met meer dan 1.100 aangesloten advocaten is VAAN toonaangevend. VAAN is er in de eerste plaats voor haar leden met als belangrijkste doel om de deskundigheid van arbeidsrechtadvocaten te bevorderen en zodoende de kwaliteit van de arbeidsrechtelijke advocatuur te bewaken en verbeteren. Daarbij zorgt VAAN voor goed onderling contact tussen de leden en behartigt VAAN hun belangen. VAAN is er daarnaast ook voor de rechtzoekende, die via VAAN een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat kan vinden.

Om dit doel te bereiken organiseert VAAN kennisbijeenkomsten. Zo vindt drie keer per jaar ‘Onder Professoren’ plaats, waar hoogleraren in verschillende sessies circa 200 leden in een dag bijpraten over actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Daarnaast organiseert VAAN actuele themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over (aanstaande) wetswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen die verband houden met het arbeidsrecht. VAAN stuurt wekelijks een nieuwsbrief aan haar leden waarin actuele rechtspraak wordt samengevat en becommentarieerd. Aan de leden van VAAN worden ook regelmatig publicaties, zoals actuele (becommentarieerde) wetbundels en handboeken, verstrekt. Zodoende probeert VAAN de deskundigheid van de aangesloten arbeidsrechtadvocaten op hoog niveau te houden en de onderlinge verhoudingen te verstevigen. Ook draagt VAAN bij aan de ontwikkeling van het arbeidsrecht door advies te geven aan en overleg te voeren met de politiek, rechterlijke macht en de Nederlandse orde van Advocaten.

Om lid te worden en lid te blijven van VAAN moet aan een aantal criteria worden voldaan. Leden moeten zich vergaand hebben gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht en dienen deze kennis actueel te houden. Het VAAN-lidmaatschap vormt dan ook een kwaliteitskeurmerk.

VAAN wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit leden. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat.

 

Welkom bij VAAN. Waar we voor mens én kwaliteit staan!

Mens en kwaliteit.png