Afbeelding VAAN animatiefilm

Regionale verenigingen

VAAN is in 2005 opgericht op initiatief van een aantal regionale specialisatieverenigingen arbeidsrecht. De regionale verenigingen bestaan nog steeds en zorgen op lokaal niveau voor de overdracht van arbeidsrechtelijke kennis en binding tussen de arbeidsrechtadvocaten. De regionale verenigingen en VAAN voeren jaarlijks overleg om van elkaar te leren en waar nuttig activiteiten te coördineren.
Er zijn op dit moment de volgende acht regionale verenigingen.

 

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

Mr. T.L.C.W. Noordoven
Postbus 10896
1001 EW Amsterdam
Tel. 020 - 891 3911
vaaa@rutgersposch.com
www.vaa.nl

Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA)

Mr. C.I. van Gent
Lange Voorhout 3
2514 EA  DEN HAAG
Tel. 070 - 376 0606
secretariaat@vhaa.nl

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda - ‘s-Hertogenbosch (VAR)

Secretariaat VAR
Postbus 2350
5600 CJ Eindhoven
Tel. 040 - 244 76 08
www.varbeidsrecht.nl

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL)

Mr. M. Stroes
Postbus 2138 
6201 CA MAASTRICHT
Tel. 043 - 352 13 97
Fax. 043 - 321 24 85
info@thuispartners.nl